تبلیغات
سواد رسانه ای - آموزش سواد رسانه ای

امروزه زندگی ما انسان ها با رسانه ها گره زده شده بنحوی بدون آن چرخه زندگی بخوبی نمی چرخدبرای اینکه مقهور ومسحور تهاجمات رسانه نشویم لازم است مهارت و سواد رسانه ای فرا گیریم.

در آموزش سواد رسانه ای می توان به چهار مولفه توجه کرد: 

1.  1.بعد شناختی  2. بعد احساسی  3. بعد زیبایی شناختی  4. بعد اخلاقی

هرکدام از این چهار بعد بر دامنه متفاوتی از درک و احساس ما متمرکز است.

1.  بعد شناختی: فرد را ملزم می کند ساختار دانش خویش را گسترش دهد. کسب دانش لازم درباره یک موضوع از طریق منابع متعدد رسانه ای و دنیای واقعی باید صورت گیرد.

2.  بعد احساسی: کنترل عواطف و احساسات در برابر پیامهای رسانه ای اهمیت ویژه ای دارد.

3.  بعد زیبایی شناختی: کمک به داوری و قضاوت درباره پیام و نحوه تدوین، ویراستاری، نورپردازی، بازیگردانی، صفحه آرایی و ... است و افراد به نحوه دستکاری و ترفندهای هنری آگاهی می یابند.

4.  بعد اخلاقی: قضاوت درباره ارزشهاست. امروزه رسانه ها گاهی مرزهای اخلاقی را زایل و الگوهای جدیدی از کنش و رفتار ارائه می دهند. این بعد تمییز میان درستی و نا درستی هاست. از چنین منظری می توان گفت سواد رسانه ای مدیریت کاهش اثرات نامطلوب رسانه هاست.
طبقه بندی: آموزشی،
برچسب ها:سواد، رسانه، اجتماعی،تاریخ : پنجشنبه 10 مهر 1393 | 08:17 ب.ظ | نویسنده : SARA | نظرات()