تبلیغات
سواد رسانه ای - خشونت رسانه ای در پرتو سواد رسانه ای

رسانه ها همانند آینه اند ، باید عینا و همانند آینه واقعیت حیات را منعكس كنند نه از آن بكاهند ونه بر آن بیفزایند ، بر این اساس شان رسانه ها آینه بودن است و آینه هم باید نقش رخ جامعه را راست بنماید و تا حد ممكن باید زنگار از چهره بزداید تا بخوبی گواه زیباییها و زشتیهای جامعه باشد .

رسانه ها بعد اجتناب ناپذیر جامعه جدید جهانی اند و از جهات مختلف بر هستی آحاد مردم تاثیرگذارده اند و از آغاز زندگی تا پایان حیات در كنار انسانند ، هر لحظه او را در معرض امواج خود دارند و در خزانه بی پایانی از اطلاعات جای می دهند .

در گردونه رسانه ها ، انسانها تولدی تازه می یابند ، انسانهایی دیگر می شوند و عادات ، اندیشه ها و ارزشهای تازه ای می آموزند .

رسانه ها بدون هیچ مجوزی خود به درون خانه های ما می آیند ، حریم خانه ها را می شكنند وآنچه خود می خواهند به ساكنان خانه القا می كنند و گروههای آسیب پذیر نظیر نوجوانان و جوانان را در بمباران اندیشه ها ، وسوسه ها و تلقین ها قرار می دهند و تعادل حیاتی آنها را مختل می كنند .

رسانه ها و بویژه مطبوعات قسمتی از محیط پیرامون ما را تشكیل می دهد و این قسمت چنان فعال ، موثر و كارآمد است كه افراد دیگر محیط را نیز زیر پوشش قرار می دهد.


بنابراین هرگز نمی توان تاثیر رسانه ها را بر ذهن آدمیان مورد تردید قرار داد ، زیرا خواندن رفتارهای خاص در مطبوعات باعث تقلید آن می شود .

بكارگیری خشونت در مطبوعات ممكن است تمایل مشاهده كننده را نسبت به انجام اعمال خشونت زا ، تضعیف یا تقویت نماید ، بنابراین مشاهده رفتار خشونت آمیز موجب تاكید بر تمایل و آمادگی برای نشان دادن خشونت می گردد .

استفاده بیش از اندازه از خشونت توسط مطبوعات نه تنها اهداف سازمان رسانه ای را تامین نمی كند بلكه واكنش منفی افكار عمومی را به همراه خواهد داشت .

امروزه مطبوعات با ارائه مستمر اطلاعاتی درباره آشفتگی های جامعه موجب بروز نوعی تشویش واضطراب در بین خوانندگان خویش می شود .

هر چند ممكن است نوعی تسكین موقت با خواندن مطالب خشونت آمیز ، فراهم شود اما پایدار نیست و فرایندهای چون فن شناسی ، قهرمان پروری ، خشونت محوری و... را در ذهن مخاطب محقق می كند

قرار گرفتن مستمر انسانها در معرض پیام های خشونت زا ، سبب خو گرفتن بدانها می شود و آنرا عادی تلقی می كنند و نسبت به آن بی تفاوت می شوند و موجبات قلب ارزشها كه در واقع اساس حیات اجتماعی و موتور محرك انسانها هستند و تعیین كننده نوع اندیشه و رفتار آدمیان می باشند ، را فراهم می كنند . و در نهایت عدم تعادل روانی را به ارمغان می آورند .

بهره گیری از خشونت در مطبوعات تا حد تنویر افكار عمومی سنجیده و قابل تحسین است اما خارج از چارچوب ، آن را از هدف اصلی خویش دور كرده و سطح كیفی را تا حد مطبوعات زرد كاهش می دهد و موجودیت آنان را با خطر مواجه می سازد .

پس چه نیكوست كه با تقویت سواد رسانه ای در جامعه ، به افراد این فرصت را بدهیم كه پیام را تفسیر و تولید كنند ، در جهت مشروع سازی گزینه های سالمتر در رسانه و تغییر اجتماعی مثبت گام بردارند.
تاریخ : دوشنبه 6 بهمن 1393 | 10:07 ب.ظ | نویسنده : SARA | نظرات()