تبلیغات
سواد رسانه ای - تعریف سواد رسانه ای
تعریف سواد رسانه ای
مطابق با تعریف مركز سواد رسانه ای (CML) سواد رسانه ای چارچوبی برای دسترسی، تحلیل، ارزشیابی و به‌كارگیری رسانه می‌داند. در واقع گسترش تفكر انتقادی و مهارتهای تولید پیام كه برای رشد فرهنگ رسانه‌ای قرن21مورد نیاز است. سواد رسانه‌ای از راه یك فرآیند چهار مرحله ای پرسش گری، ارزیابی، واكنش و رفتار به افراد كمك می كند تا به توانمندی در دسترسی، تحلیل، ارزش یابی و تولید پیام رسانه ای دست یابند. سواد رسانه ای اكتساب دانشی مرتبط با رسانه جهت بهره گیری و تعامل با آن است و همچنین مجموعه ای از مهارت هاست. از دیدگاه آندره برن، متخصص آموزش سواد رسانه‌ای و نویسنده كتاب «سواد رسانه‌ای در مدارس» سواد رسانه ای باید آمیزه‌ای از سه حوزه‌وابسته به هم باشد: یكی حوزه فرهنگی است، كه در این حوزه افراد شكل و محتوای مختلف فرهنگ رسانه‌ای را تجربه می كنند. دوم حوزه خلاقیت، كه در آن، مهارت‌های خلاقانه‌ افراد نظیر مهارت‌های بیانی، ارتباطی و مشاركت جویانه در استفاده از رسانه در حوزه عمومی مطرح می‌شود؛ و سوم حوزه انتقادی است، كه در آن افراد مهارت‌های انتقادی را در تحلیل و ارزیابی خروجی‌های رسانه كسب می‌كنند، و در نهایت به تصمیم‌گیری عاقلانه‌ای مبنی بر اینكه چه باوری از رسانه داشته باشند، منجر می‌شود. جیمز پاتر نیز چهار بعد ادراكی، اخلاقی، زیبایی شناختی و احساسی را برای سواد رسانه‌ای بیان می‌كند؛ در واقع مجموعه‌ای از مهارت‌ها را در كنار دانش سواد رسانه ای متصور می شود. در كلاس سواد رسانه‌ای، دانش آموزان گوش خواهند داد، صحبت خواهند كرد، خواهند خواند، خواهند نوشت، نگاه خواهند كرد؛ بحث و تبادل نظر شخصی و انتقادی نسبت به متون شفاهی، چاپی و دیگر متون را ارائه خواهند كرد.طبقه بندی: آگاهی دانش اموزان، سواد رسانه ای، آموزشی،
برچسب ها:تعریف سواد رسانه ای،تاریخ : شنبه 26 مهر 1393 | 09:04 ب.ظ | نویسنده : SARA | نظرات()